Verket i pluss for første gang

2017 ble det første året i historien at Verket Røros gikk med overskudd!

Roar Aksdal har siden 1.mai 2016 vært innleid som daglig leder i Verket Røros. De to årene før dette var han styreleder. 

I 2018 skal Roar arbeide for Verket Røros i ca 55 %-stilling.