Seniorrådgiver i Rådhuset Vingelen

Roar Aksdal er engasjert av Rådhuset Vingelen som seniorrådgiver og har hatt ansvar for hele eller deler av følgende kompetansehevingstiltak. I de aller fleste tilfellene i samarbeid med Hedvig Rognerud, som er daglig leder i Rådhuset Vingelen.

 • Kurs i Excel, PowerPoint og Outlook, Røros kommune (2018)
 • Teamutvikling og teamledelse i produksjonen, Flokk Røros (2017-18)
 • Økonomi med fokus på business case og kommunikasjon, Alvdal Skurlag (2017)
 • Innføring i Excel grunnleggende nivå, Røros kommune (2017)
 • Innføring i IKT med fokus på grunnleggende excel, Røros Hotell (2017)
 • Excel og Outlook, Trøndelag Teater (2016-17)
 • Kommunikasjon og relasjoner, Trøndelag Teater (2016-17)
 • Prosjektledelse, Trondheim Folkebibliotek (2016)
 • Leder- og organisasjonsutvikling, Trøndelag Teater (2015-16)
 • Omstilling og endringsledelse, mellomledere i SBSeating (nå Flokk Røros) (2015-16)
 • Leder- og organisasjonsutvikling, SBSeating (nå Flokk Røros) (2015-16)
 • Organisasjonsutvikling, Norsk Kulturminnefond (2014-15)
 • Lederutvikling og omstilling, Sykehuset Innlandet, Tynset (2014)

Prosjektledelse og organisasjonsutvikling

Daglig leder Roar Aksdal i Fjellregionen Arrangement tar på seg oppdrag innen prosjektledelse, organisasjonsutvikling, teambygging og endringsledelse. Han har bred erfaring blant annet som:

 • prosjektleder for Idrett som næring i Os og Tolga kommuner
 • prosjektleder for utviklingen av Post i Butikk i Posten Norge AS
 • regiondirektør i Posten Norge AS
 • omstillingskonsulent i Posten Norge AS
 • endringskonsulent og teamveileder i Posten Norge AS

Roar har formell utdanning innen organisasjon og ledelse med spisskompetanse på endringsledelse og organisasjonsutvikling